مجله اتون : میل مبهم تجویز داروی خارجی – دارو – مراقبت

سلامت نیوز:این دارویی که برای شما تجویز کـــردم مشابه ایرانی دارد، اما به کیفیت نمونه‌خارجی نیست. از نمونه ایرانی کمی گران‌تر هست، در عوض سریع‌تر درمان می‌کند.» به نقل سلامت نیوز،آرمان نوشت: هر ایرانی حداقل یک بار در مواجهه با پزشک و هنگام دریافت نسخه این اظهارات را از سوی پزشک ...