چربی کبد را چگونه درمان کنیم؟

کبد چرب از جمله بیماری هایی هست که به آسودهی از بین نمی رود و مدت ها در بدن افراد مبتلا باقی میماند. اضافه وخانوم و چاقی تاثیرات حیاتیی در بروز این عارضه در بدن میگذارند. با کاهش وخانوم و پیروی از رژیم غذایی سالم و ورزش منظم در طولانی ...