حرکات کششی برای جلوی ران‌ها

اگر در جلوی ران‌ها یا باسنتان احساس سفتی می‌کنید، احتمالا یکی از این دو گروه عضلانی عامل آن هستند: فلکسورهای باسن یا عضلات چهار سر ران. اگرچه فلکسورهای باسن در اصل مسئول خم کـــردن باسن، و عضلات چهارسر هم مسئول کشش زانو هستند، اما در عملکـــرد آن‌ها همپوشانی‌هایی ...