زمان تفکیک اتاق دختر و پسر در خانه

تفاوت جنسیتی دختر و پسر و زمان بندی به بلوغ رسیدن آن ها باید در خانواده و حریم آن مورد توجه قرار گیرد و والدین با پلن ریزی منظم زمان تفکیک اتاق ها و حریم خصوصی دختر و پسر را مشخص نمایند. زیادی از خواهر و برادرها سال‌ها به طور موفقیت ...