ترفندهای موثر برای از بین بردن بوهای ناخوشایند

تایمی وارد منزل می شوید با برخی بوهای ناخوشایند مواجه می شوید، باید منشا این بوها را پیدا کـــرده و آن ها را از بین ببرید. از جمله این بوها می توانیم به بوی چاه فاضلاب در آشپزخانه، بوی توالت، بوی یخچال، بوی حمام، بوی رنگ یا بوی سیگار اشاره ...