۴۰ میلیون ایرانی عضو پیام رسان تلگرام هستند

40 میلیون ایرانی عضو پیام رسان تلگرام هستند سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکستن رکورد انتشار یک میلیارد مطلب در کانال های عمومی فارسی زبان تلگرام رویداد داد. مسعود اسدپور افزود: براساس آمارهای مرکز ملی فضای مجازی، تعداد کانال های عمومی فارسی زبان تلگرام امروز از مرز ۵۵۵ هزار کانال گذشته ...