ملاسما یا ماسک حاملگی چیست؟

ماسک حاملگی چیست؟ امروزه زیبایی از اهمیت زیاد بالایی برخوردار هست. عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند بانجام گرفتت زیبایی شما را تحت تاثیر قرار دهند که از جمله می توان به لکه های پوستی یا ملاسما اشاره کـــرد؛ به ویژه که اگر این لکه ها در صورت باشندتاثیر ...