داوطلبی میلیونی آقام کره برای جنگ با آمریکا

داوطلبی میلیونی آقام کره برای جنگ با آمریکا رسانه های محلی کره شمالی امروز(شنبه) گزارش دادند نزدیک به ۳.۵ میلیون تن از آقام این کشور برای پیوستن به ارتش به منظور شرکت در جنگ با آمریکا درخوهست داده اند. نشریه رودونگ سینمون، وابسته به حزب حاکم کارگر در کره شمالی در گزارشی ...