برخورد ۲ قطار در مصر با ۲۰ کشته و ۵۰ زخمی

برخورد 2 قطار در مصر با 20 کشته و 50 زخمی دو قطار مسافربری امروز جمعه در ناحیه «خورشید» اسکندریه مصر به هم برخورد کـــردند و در اثر آن دست کم 20 نفر کشته و 50 تن دیگز زخمی انجام گرفتند. به نقل مجله اینترنتی مجله اتون و به گرازش از پایگاه ...