انتقاد ۲۰:۳۰ از حضور گیمگر خانوم نیکی کریمی در تیزر تبلیغاتی

انتقاد 20:30 از حضور گیمگر خانوم نیکی کریمی در تیزر تبلیغاتی پخش تیزری تبلیغاتی با حضور نیکی کریمی در فضای مجازی واکنش های مختلفی را به همراه داشته هست و ماجرا به تلویزیون هم رسیده و بخش رویدادی «بیست و سی» در بخشی از اخبار خود به این حضور واکنش نشان ...