طلاق تازه عروس سه ماه پس از جشن آرزویی میلیاردی

طلاق تازه عروس سه ماه پس از جشن آرزویی میلیاردی تازه دامادی که با پرداخت هزینه تعداد صد میلیون تومانی جشن عروسی، خانومدگی عاشقانه اش را آغاز کـــرده بود، بعد از تعداد ماه خانومدگی مشترک با شکایت همسرش به دادگاه خانواده احضار انجام گرفت. در میان مراجعان پرتعداد دادگاه، جوانی قد بلند ...