تیشه تیز ماهواره بر ریشه خانواده های ایرانی!

به نقل کرد کارشناسان، ماهواره یکی از اصلی ترین عوامل در از هم پاشیدن کانون خانواده ههست! کافی هست تعداد قسمت از یک سریال ماهواره ای را ببنید، پس از آن به صورت اعتیاد وار معتاد به دیدن آن پلن خواهید انجام گرفت، همین امر کافی هست تا این پلن ...