با مصرف آهن از ابتلا به این بیماری ها جلوگیری کنید

آهن از جمله حیاتی ترین عناصری هست که در بدن ما وجود دارد و کمبود آن سبب بروز برخی اختلالات در بدن می شود. از اصلی ترین موارد هستفاده از آهن در بدن فرد، می توان هستفاده از آن برای تولید گلبول های قرمز خون را نام برد؛ وجود آهن ...